Bliv medlem

Som medlem af foreningen bliver du en del af foreningens fællesskab, og vi byder dig meget velkommen! Du er også med til at støtte op om de andre medlemmers arrangementer og foreningens virke i Aarhus som rollespilsforening. Du får også nogle fordele, fx rabat til nogle af foreningens arrangmenter, samt du kan benytte dig af de tilbud, som Landsforeningen Bifrost, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) tilbyder medlemmer af deres medlemsforeninger.

Bliv medlem

Det er nemt at blive medlem! Du skal blot oprette dig i vores medlemssystem:

Inde på ovenstående links trykker du “Tilmeld”, hvorefter du klikker “Er ikke medlem”.

Så udfylder du formularen, hvor du bliver spurgt til:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnr.
  • By
  • E-mail
  • Mobiltelefonnummer
  • Fødselsdato
    Og til sidst skal du indtaste et kodeord, som du senere selv kan logge ind på systemet med.

Disse oplysninger bliver gemt i vores medlemsregister på ForeningLet og behandles jf. vores privatlivspolitik og landsforeningens privatlivspolitik. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Til sidst betaler du kontingent (også inde på ForeningLet). Vi har i foreningen 2 typer kontingent:
Fyldt 15 år: 205 kr. for 2021. 105 kr., hvis du melder dig ind efter 30. juni.
Under 15 år: 405 kr. for 2021. 205 kr., hvis du melder dig ind efter 30. juni.
(Hvorfor er børne/unge kontingent dyrere? – Det er fordi en større del af kontingentet går direkte til vores juniorkampagne Den Magiske Skole).

Efterfølgende vil vi opkræve kontingent til betaling senest d. 31. januar for følgende år (du får en påmindelsesmail fra ForeningLet). Betaler du ikke rettidigt uden at have en aftale med vores kasserer, vil vi betragte dig som udmeldt af foreningen.