Vision

Visionspapir for foreningen

Dette papir beskriver visionen for den nyestiftede rollespilsforening i Århus. Her står alle vores mål og forventninger, som er for langhårede til at kunne stå i vedtægterne.

Vi vil stifte en forening, der er tilpasset os unge, spirende arrangører. Foreningen er både for arrangører og deltagere til rollespilsarrangementer og også dem, der vil begge dele.

Vi vil stifte en forening, der primært er henvendt liverollespil, men liverollespil i alle dens former, og vi stiler efter at blande elementer fra bordrollespil, teater og andre genrer ind.

Vi vil stifte en forening, der med udgangspunkt i rollespillet skaber grobund for venskaber og fællesskaber.

Vi vil fremme rollespilskultur i Århus.

Vil vil ikke være en ekskluderende forening, men en inkluderende forening.

I foreningen skal bestyrelsen ikke være det organ, der styrer foreningen. Bestyrelsen er en informationscentral – det er foreningens ‘bunker’; det sted, man går hen, hvis man skal bruge hjælp, om det er information, logistiske udfordringer (fx finde lokaler til arrangement) eller økonomiske midler. Som udgangspunkt kan alle arrangementer hente økonomiske støtte fra foreningen, men bestyrelsen skal have adgang til arrangementets budget, så de kan tjekke det (mest også til at hjælpe arrangementet, hvis der nu er nogle huller, som de ikke selv har opdaget).
Bestyrelsen har tavshedspligt ift. personsager, men er derudover transparent ift., hvad de laver.