Generalforsamlinger

I Elysion afholdes der en generalforsamling en gang om året, hvor alle de vigtigste beslutninger i foreningen tages. Der er her, vi vedtager vedtægtsændring, gennemfører ændringer til visionspapiret, fastlægger kontingent, samt vælger bestyrelsesmedlemmer og kritiske revisorer mm..

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest en måned før mødet over mail til samtlige medlemmer af foreningen, samtidigt med, at der laves en Facebook begivenhed på vores Facebookside. Man kan stille op til bestyrelsens forskellige tillidsposter eller som kritisk revisor helt op til mødets afholdelse, mens forslag til ændringer af vedtægter og visionspapir senest skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Referater for generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 2024
Generalforsamling (ekstraordinær) 2023
Ordinær generalforsamling 2023
Ordinær generalforsamling 2022
Ordinær generalforsamling 2021
Generalforsamling (ekstraordinær) 2020
Ordinær generalforsamling 2020
Ordinær generalforsamling 2019
Ordinær generalforsamling 2018
Ordinær generalforsamling 2017
Stiftende Generalforsamling 2017