Politikker

Brud på foreningens politikker kan afhængig af alvorlighedsgraden føre til udelukkende fra
foreningen (og dens arrangementer) og ved samtidig brud på dansk lovgivning til politianmeldelse.

Alkohol
Det bør altid fremgå tydeligt af et arrangement, uanset om det er rollespil eller blot et socialt arrangement, om alkohol må nydes og i hvilken grad. Unge under 18 må ikke nyde alkohol til vores arrangementer. Unge fra 16-18 kan i særlige tilfælde (fx lukkede foreningsfester) få tilladelse ved at medbringe en underskrevet erklæring fra deres forældre/værge med evt. specifikationer.

Euforiserende stoffer
Elysion tolererer jf. dansk lovgivning ikke ulovlige euforiserende stoffer til nogle arrangementer.

Fotografering og video
Der kan være fotografer til foreningens arrangementer, som tager billeder eller video. Af disse billeder bruges kun situationsbilleder til fx foreningens hjemmeside. Billeder kan også slås op i lukkede grupper, hvor kun arrangementets deltagere og arrangører har adgang til. Ønsker man ikke at figurere på billeder, skal man meddele arrangøren af arrangementet om dette, sådan at de kan tage hensyn.

Privatlivspolitik
Vores privatlivspolitik er uddybet i denne fil: Elysions Privatlivspolitik.